Je pluzpunt voor zorg in en rond Brugge

Je pluzpunt voor zorg in en rond Brugge

Ons Erf

Chartreuseweg 53

8200 Brugge

Woon- en dagondersteuning voor volwassenen met een ernstige verstandelijke beperking of een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). ​​De zorgbehoefte is groot en situeert zich op diverse levensdomeinen. Specifiek helpen wij volwassenen met autismespectrumstoornissen (ASS), ernstige visuele stoornissen of moeilijk hanteerbaar gedrag door psychische, gedrags- en emotionele stoornissen.

Windroos

Vlamingdam 34

8000 Brugge

Dagondersteuning voor volwassenen met een matig verstandelijke beperking. Kleinschalige omgeving in het centrum van Brugge. Uitgebreid aanbod aan ambachtelijke, creatieve, huishoudelijke, bewegings- en semi-industriële activiteiten op maat. Busvervoer mogelijk.

Handwerk

De Nieuwe Notelaar

Potterierei 77

8000 Brugge 

Aangepaste woonondersteuning en begeleiding voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Ruime kamers met terras in een rustige omgeving. Dagondersteuning met creatieve, cognitieve, therapeutische en recreatieve activiteiten. Paramedische ondersteuning met logo, ergo en kinesitherapie.

De Nieuwe Notelaar

Sint-Anna

Sint-Annarei 6

8000 Brugge

Ondersteuning voor personen met een verstandelijke beperking. Woonondersteuning in een familiale sfeer. Dagondersteuning met zinvolle en uitdagende activiteiten op maat en vraag. Busvervoer mogelijk.

Breien

Dienst Inclusieve Ondersteuning (DIO)

Potterierei 52

8000 Brugge

Wonen in een eigen huisje of studio of in huizen van de voorziening in aangename, rustige beluiken. Met aangepaste begeleiding en ondersteuning. Huurprijzen die rekening houden met je inkomen.

De Zeven Gaven

Potterierei 77

8000 Brugge

Woon- en dagondersteuning voor senioren met een beperking. Met een rustig tempo en aangepast dagprogramma. 11 prachtige, ruime kamers in een vernieuwd historisch pand.

De Molens

WZC Ter Potterie

Peterseliestraat 21

8000 Brugge

Opvang van zorgbehoevend geworden ouderen met een beperking in het woonzorgcentrum Ter Potterie met extra specifieke ortho-agogische ondersteuning. 14 ruime kamers in een nieuwe voorziening met faciliteiten zoals bar, kapsalon en kine.

Ons Erf

Chartreuseweg 53

8200 Brugge

Woon- en dagondersteuning voor volwassenen met een ernstige verstandelijke beperking of een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). ​​De zorgbehoefte is groot en situeert zich op diverse levensdomeinen. Specifiek helpen wij volwassenen met autismespectrumstoornissen (ASS), ernstige visuele stoornissen of moeilijk hanteerbaar gedrag door psychische, gedrags- en emotionele stoornissen.

Windroos

Vlamingdam 34

8000 Brugge

Dagondersteuning voor volwassenen met een matig verstandelijke beperking. Kleinschalige omgeving in het centrum van Brugge. Uitgebreid aanbod aan ambachtelijke, creatieve, huishoudelijke, bewegings- en semi-industriële activiteiten op maat. Busvervoer mogelijk.

Surpluz01.png

De Nieuwe Notelaar

Potterierei 77

8000 Brugge 

Aangepaste woonondersteuning en begeleiding voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Ruime kamers met terras in een rustige omgeving. Dagondersteuning met creatieve, cognitieve, therapeutische en recreatieve activiteiten. Paramedische ondersteuning met logo, ergo en kinesitherapie.

De Nieuwe Notelaar

Sint-Anna

Sint-Annarei 6

8000 Brugge

Ondersteuning voor personen met een verstandelijke beperking. Woonondersteuning in een familiale sfeer. Dagondersteuning met zinvolle en uitdagende activiteiten op maat en vraag. Busvervoer mogelijk.

Breien

Dienst Inclusieve Ondersteuning (DIO)

Potterierei 52

8000 Brugge

Wonen in een eigen huisje of studio of in huizen van de voorziening in aangename, rustige beluiken. Met aangepaste begeleiding en ondersteuning. Huurprijzen die rekening houden met je inkomen.

De Zeven Gaven

Potterierei 77

8000 Brugge

Woon- en dagondersteuning voor senioren met een beperking. Met een rustig tempo en aangepast dagprogramma. 11 prachtige, ruime kamers in een vernieuwd historisch pand.

De Molens

WZC Ter Potterie

Peterseliestraat 21

8000 Brugge

Opvang van zorgbehoevend geworden ouderen met een beperking in het woonzorgcentrum Ter Potterie met extra specifieke ortho-agogische ondersteuning. 14 ruime kamers in een nieuwe voorziening met faciliteiten zoals bar, kapsalon en kine.