Je pluzpunt voor zorg in en rond Brugge

Je pluzpunt voor zorg in en rond Brugge

Cliënte en begeleiding

Ben je op zoek naar ondersteuning als volwassene met een verstandelijke beperking of een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)? Surpluz, de samenwerking van Ons Huis en UNIE-K, helpt je graag verder. Vanuit onze expertise bieden we een antwoord op jouw ondersteuningsvraag. Samen met jou gaan we op zoek naar de ondersteuning en zorg die jij nodig hebt.

Bij Surpluz kan je terecht

  • voor beperkte tot zeer intensieve ondersteuning en zorg op alle levensdomeinen
  • met een persoonsvolgend budget (PVB) of via rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

Woonondersteuning

Surpluz biedt je heel wat mogelijkheden om te wonen met ondersteuning. Zo kun je wonen in één van onze residenties, huisjes of studio's. Elke woonvorm legt eigen accenten en stemt zijn werking af op jouw noden. Dit kan op meerdere locaties in en rond Brugge. Je voelt je thuis en bent gerust dankzij onze begeleiding, toezicht en permanentie.

Dagondersteuning

We bieden je dagondersteuning en aangepaste activiteiten aan op verschillende locaties. Er staan zowel creatieve, cognitieve, therapeutische als recreatieve activiteiten op het programma. Uiteraard stemmen we alles af op je interesses en mogelijkheden. Er is steeds begeleiding en toezicht als je dat wenst. Makkelijk: onze bus brengt je van en naar onze locaties. Wil je graag begeleid werken? Ook dat regelen we voor je.

Begeleiding op maat

Samen bekijken we hoe we jou het best kunnen begeleiden. Die begeleiding kan zowel praktisch als psychosociaal van aard zijn. In groep of liever individueel? In overleg met jou maken we de beste keuze. Jouw mogelijkheden en wensen zijn onze leidraad. We komen bij jou thuis (mobiel) of jij komt naar één van onze locaties (ambulant).

Woonondersteuning

Surpluz biedt je heel wat mogelijkheden om te wonen met ondersteuning. Zo kun je wonen in één van onze residenties, huisjes of studio's. Elke woonvorm legt eigen accenten en stemt zijn werking af op jouw noden. Dit kan op meerdere locaties in en rond Brugge. Je voelt je thuis en bent gerust dankzij onze begeleiding, toezicht en permanentie.

Woonondersteuning

Dagondersteuning

We bieden je dagondersteuning en aangepaste activiteiten aan op verschillende locaties. Er staan zowel creatieve, cognitieve, therapeutische als recreatieve activiteiten op het programma. Uiteraard stemmen we alles af op je interesses en mogelijkheden. Er is steeds begeleiding en toezicht als je dat wenst. Makkelijk: onze bus brengt je van en naar onze locaties. Wil je graag begeleid werken? Ook dat regelen we voor je.

Dagondersteuning

Begeleiding op maat

Samen bekijken we hoe we jou het best kunnen begeleiden. Die begeleiding kan zowel praktisch als psychosociaal van aard zijn. In groep of liever individueel? In overleg met jou maken we de beste keuze. Jouw mogelijkheden en wensen zijn onze leidraad. We komen bij jou thuis (mobiel) of jij komt naar één van onze locaties (ambulant).

Begeleiding op maat

Wil je meer weten?
Bel ons Surpluz-team via 0800 62314 of neem hier contact op.

Samenwerken heeft pluzpunten!

Het zorglandschap verandert. Ook wij gaan vooruit. Omdat we samen sterker zijn, slaan UNIE-K en Ons Huis de handen in elkaar.

 

De officiële ondertekening ging door op 2 april 2019 in het stadhuis van Brugge, in het bijzijn van burgemeester Dirk De fauw.

 

Surpluz biedt in en rond Brugge zorg en ondersteuning aan volwassenen met een verstandelijke beperking of een niet-aangeboren hersenletsel (NAH).